Μοντέρνα σύνθεση L20-08

700,00

Έπιπλο για την τηλεόραση 2,00μ * 0,45μ * 0,55μ Υ.