Μοντέρνα σύνθεση EN10-92

Έπιπλο εισόδου το οποίο κατασκευάζεται κατόπιν παραγγελίας ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου